Slovníček pojmů

Exekuční titul

Rozhodnutí soudu nebo jiné instituce, které je nezbytným pokladem pro zahájení exekuce. Toto rozhodnutí musí být pravomocné (uběhla lhůta na odvolání) a vykonatelé (uběhla lhůta na zaplacení).

RPSN

Roční procentní sazba nákladů. Číslo, které ukazuje nákladovost úvěru. Slouží k porovnání výhodnosti bankovních i nebankovních produktů.

Exekuční příkaz

Rozhodnutí exekutora o tom, jak bude exekuce provedena. Nejčastější jsou exekuční příkazy srážkami ze mzdy, přikázáním z účtu povinného, prodejem movitých věcí, prodejem nemovitostí.

Rozhodčí nález

Výsledek rozhodčího řízení, nahrazuje rozsudek či platební rozkaz. Jde o exekuční titul.

Platební rozkaz

Rozhodnutí soudu při zkráceném řízení. Soud nenařizuje jednání, rozhoduje na základě podkladů od věřitele. Dlužník má 15 dní na podání odporu proti platebnímu rozkazu, pokud odpor podá, bude soud rozhodovat v klasickém řízení. Platební rozkaz je považován za doručený desátý den od uložení na poště, i když si adresát písemnost nevyzvedl. Jde o exekuční titul.

Rozhodčí doložka (Rozhodčí smlouva)

Ujednání ve smlouvě, které znamená, že spory mezi smluvními stranami nebude řešit soud, ale rozhodce. Rozhodce na rozdíl od soudu není nezávislý a nezaručuje právo na spravedlivý proces. Proti rozhodčímu nálezu se lze odvolat jen ve výjimečných případech, ale má stejnou právní platnost jako rozhodnutí soudu. Rozhodčí nález je ihned vykonatelný, pohledávka může být předána rovnou exekutorovi. Ve spotřebitelských smlouvách jde o rizikové ustanovení.