Rozpočet

Dluhový poradce vám pomůže se zjištěním alespoň přibližných částek Vašich dluhů. Poté naplánujete splátky. V první řadě je důležité rozmyslet si, kolik vlastně můžete měsíčně dávat na dluhy.

komiks-8

Zapište si své příjmy a výdaje v současnosti a za rok, abyste viděli, jak by se Vaše situace mohla změnit, pokud si najdete práci, brigádu, stabilizujete svůj rozpočet, budete mít stálé bydlení, splatíte některé dluhy, nebo naopak přijdete o podporu v nezaměstnanosti, příspěvek na děti apod.

Zásady při vytváření rodinného (osobního) rozpočtu

Soupis všech čistých příjmů – to znamená soupis všech peněz, které za měsíc vydělám či dostanu. Mzda, sociální dávky, podpora v nezaměstnanosti, příjmy z brigád atd.

Shrnutí všech měsíčních výdajů

Všechno, za co musím peníze vydat. Nájem, energie, jídlo, drogerie, jízdné, školné, platby za telefon, internet, pojistky, oblečení, zábava atd.

Porovnání příjmů s výdaji

Příjmy musí být vždy vyšší nebo alespoň stejně vysoké jako výdaje!

Přehodnocení a upravení výdajů a příjmů

Pokud jsou příjmy nižší než výdaje, je nutné zvýšit příjmy nebo snížit výdaje!

Důležité! Rezerva na „horší časy”

= zajištění proti nečekaným výpadkům příjmů.

I když budete myslet na všechny pravidelné výdaje, musíte počítat i s nečekaným vydáním – onemocníte, budete mít úraz, ztratíte peněženku, nebo Vám ji ukradnou, dostanete výpověď v zaměstnání, rozbije se Vám auto atd.

Často právě to vede k zadlužení – pokud nemáte rezervu na horší časy, nečekané výdaje bez půjček či nezaplacení některých plateb nezvládnete.

Je naprosto nezbytné přizpůsobit svůj život výši příjmů a mít na paměti, že nerespektování tohoto pravidla neodvratně vede k soustavně se opakujícím finančním obtížím. Aby se mohl dlužník rozhodnout, co a kolik komu splácet, musí nejprve zjistit, jaký je jeho rozpočet, kolik peněz může měsíčně dávat na splátky a ty poté rozdělit mezi věřitele. Je spravedlivé rozdělit je ve stejném poměru a žádného věřitele neopomenout. Z ekonomického hlediska však jsou některé dluhy nebezpečnější než jiné. Je lepší domluvit si např. u dluhu za plyn pravidelné splácení po menších částkách a více zaplatit u půjčky, kde naskakují úroky z prodlení a smluvní pokuta.

Nikdy neopomeňte platit pravidelně platby, které jsou pro Vás nebezpečné z existenčního hlediska – tedy NÁJEM, ENERGIE, JÍDLO, VÝŽIVNÉ, popř. PENĚŽITÝ TREST.