Přehled členů

Aliance proti dluhům (APD) je odborná platforma, jejímž cílem je předcházet a minimalizovat rizika předlužování osob v obtížené sociálně-ekonomické situaci a také pachatelů trestných činů a působit tak preventivně proti jejich recidivě.

K podpoře odborné platformy APD se přihlásili následující organizace:

Probační a mediační služba
RUBIKON Centrum (dříve Sdružení pro probaci a mediaci v justici)
Zástupci Ministerstva spravedlnosti ČR
Zástupci Ministerstva financí
Zástupce Úřadu veřejného ochránce práv
Zástupci Ministerstva vnitra ČR – odbor prevence kriminality
DROM, romské středisko
Charita Zábřeh
Pražská správa sociálního zabezpečení
Společně – Jekhatane, o.s.
SOLUS, zájmové sdružení právnických osob
Diecézní charita České Budějovice
Kancelář finančního arbitra
Oblastní charita Přerov

Asociace občanských poraden
IQ Roma servis, o.s.
Abeceda rodinných financí
Asociace inkasních agentur
MUDr. Jitka Chalánková, poslankyně TOP 09-S
Zástupkyně Rady vlády pro záležitosti romské menšiny
Zástupce zmocněnkyně vlády pro lidská práva, Úřad vlády ČR
Zástupci inspektorů Úřadu pro ochranu osobních údajů
Zástupci GŘ Vězeňské služby ČR
Sociální poradna Jirkov
CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o.
CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s.
CRIF – Czech Credit Bureau, a.s.