Práce na černo

komiks-9

Co znamená práce na černo

 • Žádná ochrana před nezákonným postupem zaměstnavatele
 • Žádné odškodnění a bolestné v případě úrazu během výkonu práce
 • Žádná nemocenská/mateřská
 • Žádný nebo velmi nízký starobní důchod
 • Žádná možnost získat půjčku, úvěr, hypotéku od solidních věřitelů
 • V případě zdravotních problémů žádný nebo nižší invalidní důchod, v případě smrti žádný vdovský (vdovecký) a sirotčí důchod pro pozůstalé
 • Žádné odstupné v případě výpovědi
 • Žádná podpora v nezaměstnanosti
 • Riziko pokuty od Úřadu práce ČR

Práce na černo znamená práci bez platné zaměstnanecké smlouvy, kdy zaměstnavatel za zaměstnance neodvádí sociální a zdravotní pojistné, zaměstnanec neplatí daň z příjmu a velmi často je zároveň nahlášen jako uchazeč o zaměstnání na úřadu práce.

Důvody, které vedou k tomu, že se člověk rozhodne pro práci na černo, jsou nejčastěji ekonomické. Příjem práce na černo a pobírání dávek státní sociální podpory je často vyšší než příjem z legální práce. Také u dlužníků pomáhá práce na černo uchránit příjem před exekucí. Lidé často z krátkodobého hlediska vyhodnotí práci na černo jako výhodnější oproti legální práci a nepřemýšlejí nad dlouhodobými dopady a riziky, které práce na černo přináší.

Pokud se budete rozhodovat mezi legální prací a prací bez smlouvy, zkuste si zodpovědět pár otázek:

 • Co budu dělat v případě pracovního úrazu či nemoci z povolání?
 • Jsem srozuměn/a s tím, že nebudu mít příštích pár let dovolenou ani nemocenskou či mateřskou?
 • Co budu dělat, když mi zaměstnavatel zaplatí méně nebo vůbec?
 • Vydělám si tolik, abych si ušetřil/a na důchod pro případ, že kvůli práci na černo nebudu mít odpracovaná léta potřebná pro nárok na starobní důchod?
 • Jak splatím své dluhy?