Osa růstu zadluženosti

Dluh roste v čase, pokud si např. u nebankovní společnosti půjčíte 10 000 Kč a zaplatíte pouze první dvě splátky, může Vám za dva roky přijít exekuční příkaz na více než 50 000 Kč. Co všechno se stane s půjčkou od chvíle, kdy nezaplatíte splátku? Jak je možné, že dluh naroste do takové výše?

 • Uzavření smlouvy o půjčce.

  Dlužník by se měl před uzavřením smlouvy o půjčce dobře informovat nejen o výši splátek, RPSN, době splácení, ale i o sankčních ujednáních ve smlouvě, možném zajištění závazku ze smlouvy, zda je připojena rozhodčí doložka či směnka.

 • Opoždění splátek.

  Zde by měl dlužník okamžitě začít komunikovat s věřitelem, požádat o odklad splatnosti a snažit se pravidelně měsíčně hradit alespoň částku, kterou si může dovolit. Je možné, že tak předejde velkému nárůstu dlužné částky.

 • Upomínka od věřitele / předžalobní upomínka.

  Předžalobní upomínku má věřitel povinnost odeslat na poslední jemu známou adresu dlužníka. Zpravidla každá upomínka bývá zpoplatněna podle ceníku věřitele.

 • Žaloba na zaplacení

  nebo návrh na vydání platebního rozkazu, rozhodčího nálezu.

 • Soudní řízení

  nebo rozhodčí řízení.

 • Rozsudek, platební rozkaz, rozhodčí nález

  = exekuční titul (rozhodnutí o právním nároku věřitele). Rozhodnutí musí nabýt právní moci (uplynutím lhůty k odvolání) + vykonatelnosti = doba, po kterou může dlužník závazek dobrovolně splnit (ze zákona 3 dny po nabytí právní moci, soud může uložit delší lhůtu).

 • Návrh na nařízení výkonu rozhodnutí / exekuce

  – pokud není závazek dobrovolně splněn, věřitel může nechat nařídit exekuci / výkon rozhodnutí.

 • Exekuce / výkon rozhodnutí

  – např. srážky ze mzdy, přikázání pohledávky z účtu u peněžního ústavu, prodej movitého majetku, nemovitosti.

dluzni-upis

Příklad nárůstu dlužné částky

Zde jsou pro lepší představu dva příklady, jak dramaticky může narůstat výše dluhu, pokud není splácen.

priklad-narustu-dluzne-castky-tabulka