Aliance proti dluhům – společně je zvládneme

Nabízíme vám pomocnou ruku při cestě z dluhové pasti a naučíme vás, jak se dluhům vyhnout

komiks-3

Aliance sdružuje odborníky a experty ze státních institucí a nevládních neziskových organizací, zejména těch, které se předlužeností a jejím řešením aktivně zabývají. Snahou Aliance je rozvíjet proces široké diskuse a získávat podporu pro své cíle, především předcházet rizikům předlužení osob v obtížené sociálně-ekonomické situaci a také pachatelů trestných činů a působit tak preventivně proti jejich recidivě.

Díky činnosti Aliance již byly iniciovány, podpořeny i prosazeny některé důležité legislativní změny vedoucí k nápravě často zbytečných příčin zadlužování těchto skupin občanů. Aliance proti dluhům vznikla 4. května 2011 jako odborná platforma, která se zabývá problematikou předluženosti. Její založení společně iniciovaly Probační a mediační služba ČR, RUBIKON Centrum (dříve SPJ) a Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra.