Jak na společné oddlužení

17 Říj 2016
aliance
1997
0

Když jeden z manželů ztratí práci, znamená to pro rodinu obvykle znatelné snížení životní úrovně. Pokud není po ruce finanční rezerva a v domácnosti dojde k nečekaným výdajům, přicházejí často na řadu půjčky. Život se ale mnohdy ubírá jiným směrem, než při uzavření půjček předpokládáme, a šance na bezproblémové splacení se tak více a více vzdaluje.

komiks-4

Jaromíra ani Kláru by ani ve snu nenapadlo, že by se někdy mohli ocitnout v dluhové pasti. I když Jaromír posílal pravidelné výživné dvěma dětem z předchozího manželství, manželé s dcerou Dominikou žili docela spokojeně v pronajatém bytě na okraji okresního města. Jaromír si jako sanitář v nemocnici vydělal i s přesčasy osmnáct tisíc korun čistého. Klára přispívala do rozpočtu domácnosti svým platem kuchařky.

Pak ale Klářin zaměstnavatel zkrachoval, a Klára přišla ze dne na den o místo. I když její výplata nebyla vysoká, v rodinném rozpočtu citelně chyběla. Po odečtení alimentů, nákladů na bydlení, dopravy Jaromíra do práce a Dominiky do školy teď zůstalo pro celou rodinu jen šest tisíc na měsíc. Z toho bylo třeba uhradit potraviny, obědy v jídelně, školní pomůcky, hygienické potřeby a také něco málo za oblečení. Není divu, že nestačili splácet předchozí půjčky a museli si půjčit znovu. Postupně se propracovali k pěti půjčkám, a brzy přestali být schopni je splácet. Snažili se sice domluvit s věřiteli na novém splátkovém kalendáři, žádali o snížení nebo odklad plateb. Vždyť to podle reklam úvěrových firem neměl být žádný problém. Nikde jim ale nevyhověli. Dlužná částka tak spolu s penále, smluvními úroky a úroky z prodlení přesáhla pět set tisíc korun. Tři půjčky už jsou vymáhány exekučně a u dalších dvou jsou v prodlení a páru hrozí soudní řízení. I když byly Jaromírovi prováděny pravidelné srážky ze mzdy, celkový dluh klesal velmi pomalu. Protože nemají auto, a kromě obvyklého vybavení domácnosti ani žádný jiný majetek, který by se dal zpeněžit, bylo splacení jejich dluhů zcela nereálné. Bylo jasné, že se z dluhové pasti nedostanou.

Naštěstí Jaromír s Klárou navštívili jednu z bezplatných poraden. S pracovníky poradny důkladně probrali celou situaci, zvážili všechna pro i proti, a dohodli se na podání návrhu na společné oddlužení, ve kterém manželé v insolvenčním řízení vystupují jako spoludlužníci. Vkládají do oddlužení veškeré své závazky i majetek bez ohledu na to, zda patří do společného jmění manželů, či ne. Před podáním návrhu na oddlužení musí Jaromír s Klárou zmapovat všechny své dluhy a doložit, že jsou během pěti let schopni zaplatit alespoň 30 procent  svých závazků. Z příjmů ze zaměstnání tak bude Jaromírovi sráženo stejně jako při exekučních srážkách pro přednostní pohledávky, to znamená, že z jeho mzdy 18.000 korun čistého mu bude zbývat 12.178 Kč a částka ve výši 5.822 Kč bude použita na oddlužení. Z této částky se nejprve odečte odměna insolvenčního správce, která je v případě společného oddlužení manželů 1.634 Kč, a dále po odečtení výživného na dvě děti z předchozího Jaromírova vztahu bude zbývající část rozdělena mezi věřitele. Zastaví se tím růst úroků a veškerého příslušenství dluhů, tedy i smluvních pokut či penále, a hlavně se už nebudou muset obávat návštěvy exekutorského vykonavatele. Klára si našla nové zaměstnání a rodině snad brzy přibude další příjem. Společné oddlužení je tak konečně naděje, že po pětiletém splácení budou od zbývajících dluhů osvobozeni a dlužné částky jim budou odpuštěny.

Nezapomeňte:

  • Sčítají se společné příjmy manželů.
  • Minimální hodnota uspokojení nezajištěných věřitelů je 30 %, to platí pro oba manžele dohromady.
  • Po úspěšném skončení oddlužení jsou oba manželé od zbývajících závazků osvobozeni.
  • Pokud nevíte, jak postupovat, využijte služby bezplatných dluhových poraden.