Příběh paní Marie

23 Dub 2016
aliance
2794
0

Jedna z nejméně příjemných zkušeností, které může dlužník zažít, je setkání s exekutorem. I v této chvíli se dá hodně zachránit, důležité je nepropadat panice a znát dobře svá práva. Především je třeba vědět, co se v exekuci zabavit může, a co ne. Stává se, tak jako v následujícím příběhu, že exekutor zabaví i majetek někoho jiného nebo zabaví věci z exekuce vyloučené, například pračku, ledničku nebo dětskou postýlku, které sice patří dlužníkovi, ale nepodléhají výkonu rozhodnutí. I tomu je možné se bránit.

komiks-6

Tak jako každou středu čeká paní Marie v kavárně na svou dceru Petru. Dají si kávičku, něco sladkého a proberou všechny novinky. Ještě před několika týdny se scházely u Marie doma. Jednoho dne se ale u dveří bytu objevili vykonavatelé exekutorského úřadu. Na Petru totiž byla nařízena exekuce pro starý dluh u dopravního podniku. Na svou jízdu „na černo“ Petra již dávno zapomněla, upomínkám nevěnovala pozornost a dluh zatím narůstal.

Přestože už u matky dávno nebydlela, měla zde Petra stále uvedenou adresu trvalého bydliště. Marně proto Marie exekutorovi vysvětlovala, že označené věci jsou její a že Petra zde nic svého nemá. Vykonavatel byl neúprosný a žluté nálepky Exekučně zabaveno brzy svítily po celém bytě. Při odchodu ještě Marii navrhl, že pokud do rána sežene dvacet pět tisíc, nálepky odlepí. Pokud ne, přijede s vozem, a vše odveze. Marie se nemohla dceři dovolat, a tak celou noc proplakala. Vůbec netušila, kde by tak rychle sehnala potřebné peníze. Ráno sice žádné auto nepřijelo, ale mohla jej čekat každým okamžikem.

Konečně se jí podařilo spojit se s dcerou. Petra měla naštěstí známého v bezplatné poradně pro dlužníky, a tak ještě ten samý den začali společně hledat cestu, jak celý problém vyřešit. Poradce jim vysvětlil, že je nutné podat návrh na vyškrtnutí movitých věcí z pořízeného soupisu, a to přímo exekutorovi, který exekuci nařídil. Návrh musí podat majitel věcí, které byly zahrnuty do soupisu, a vůči němuž není uvedená exekuce vedena. Vlastnictví svých věcí je nutné podložit důkazy, pouhý paragon nebo návod k obsluze nestačí. Marie naštěstí mohla prokázat vlastnictví fotografiemi, na kterých si Petra jako dítě hraje před nábytkem v obývacím pokoji. To se týkalo i starých elektrospotřebičů s rokem výroby, kdy ještě dcera nebyla výdělečně činná, a proto si je nemohla sama koupit. Na novou pračku měla Marie výpis ze svého bankovního účtu. K ostatním věcem bylo sepsáno čestné prohlášení o vlastnictví. Exekutor Marii skoro ve všem vyhověl, jenom televizi, stojací lampu a komodu odmítl vyškrtnout z důvodu jasně neprokázaného vlastnictví. V poradně proto pomohli paní Marii sepsat vylučovací žalobu. Marii to sice stálo soudní poplatek dva tisíce korun, ale věřila ve spravedlnost, vždyť to přece jsou její věci. Doufala, že její majetek nebude prodán někde v dražbě za směšnou cenu. Po měsíci přišel dopis se zeleným pruhem. Soudce dal Marii za pravdu, nařídil označené věci vyškrtnout ze  soupisu a exekutor musel Marii vrátit i náklady na soudní jednání. Marii se sice ulevilo, ale moc dobře věděla, že exekuce na její dceru neskončila a podobná situace se může opakovat.

Petra si proto nechala zrušit trvalý pobyt na matčině adrese, a dokud nebude exekuce ukončena, scházejí se pro jistotu v kavárně na náměstí. I přes tuto nepříjemnost mají hezký vztah. Dokonce se vidí častěji než dříve. Petra se mámě stále omlouvá za to, co musela kvůli jejímu dluhu prožít. S exekutorem si už naplánovala splátkový kalendář, a pokud vše půjde dobře, měl by být na podzim dluh uhrazen, a exekuce ukončena. A Vánoce snad už budou slavit opět společně doma.

Nezapomeňte:

Exekuci lze provést srážkami ze mzdy a jiných příjmů, přikázáním pohledávky, prodejem movitých věcí a nemovitostí, prodejem podniku, zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech.

Nezaměňujte činnost vymáhacích (inkasních) společností se soudním exekutorem, který musí mít soudní pověření k exekuci, tedy platný exekuční titul.

V případě věcí zabavených exekutorem neoprávněně musí majitel v zákonné lhůtě podat návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu, popř. vylučovací žalobu.

Pokud nevíte jak postupovat, využijte služby bezplatných dluhových poraden.